basisinventarislijst kvlo

Waarom de nieuwe basisinventarislijst van KVLO beter is dan de vorige (maar wij nog steeds risico’s zien)

scherpAchtergrond, Nieuws 1 Comment

Regelmatig komt op het bureau van de KVLO (Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding)  het verzoek binnen om bij nieuwbouwprocessen normprotocollen en bouwopties aan te dragen die goed en verantwoord bewegingsonderwijs in de toekomst mogelijk moeten maken.[1] Daarom heeft de KVLO, tezamen met verschillende instanties, in 2000 een duidelijke normlijst ontwikkeld: de basisinventarislijst.

Op zichzelf natuurlijk een heel mooi streven, omdat die lijst tijdens het inrichtingsproces een prettig handvat biedt voor veel gemeentes en exploitanten van beweegruimtes. Maar juist daardoor was het document voor ons jarenlang een doorn in het oog. De lijst werd door velen namelijk niet gezien als handvat, maar als een leidend document! Geen enkele wet schrijft echter voor dat de KVLO-basisinventarislijst gebruikt en opgevolgd dient te worden, zoals ook de projectgroep die de eerste lijst opstelde vermeldde:

“De basisinventarislijst geeft slechts een financieel kader. Uiteindelijk is het vakwerkplan bewegingsonderwijs en/of de gebruikte methode de inhoudelijke basis om te komen tot een juiste inrichting. Dat kan betekenen dat er op toestelniveau andere keuzes gemaakt worden dan waarin deze inventarislijst voorziet. Door het eindbedrag als richting te gebruiken kunnen ook toekomstige ontwikkelingen op materiaalgebied probleemloos ingepast worden”.

En toch werd die volledige inventarislijst van de KVLO jarenlang klakkeloos overgenomen, met als gevolg dat alle gymzalen in Nederland er precies hetzelfde uitzien (lees daarover in deze blog). Ouderwets, saai en zeer weinig uitnodigend om er eens lekker te gaan bewegen.

De nieuwe basisinventarislijst

Maar nu is er dus een nieuwe basisinventarislijst. Het document is opnieuw in samenwerking met de vakwereld tot stand gekomen en moet, net als het vorige document, een impuls vormen voor het goed inrichten van zalen voor bewegingsonderwijs om zo kinderen en jongeren goed te kunnen leren bewegen.

En dat is in eerste instantie zeer goed nieuws, want in de afgelopen 15 jaar is er veel veranderd in het bewegingsonderwijs, zowel op het gebied van lesorganisatie als op het vlak van inrichting en zaalafmetingen. Dat vraagt dus om een herziening van de lijst. En dat heeft de KVLO met een slimme, moderne insteek gedaan.

Wat is er veranderd?
Nieuwe vorm

De belangrijkste verandering is de vernieuwde opzet van de basisinventaris. Er is gekozen voor een documentvorm in plaats van de bekende Excellijsten. In deze nieuwe vorm zijn naast de basisinventarislijsten enkele algemene aandachtspunten benoemd. Waarom is dat belangrijk? Omdat er in dit nieuwe document veel meer zaken veel duidelijker naar voren komen. Er wordt in negen pagina’s tekst en uitleg gegeven over de aanleiding van het vernieuwen van de lijst, over de algemene aandachtspunten waar je vanuit kunt gaan bij het inrichten van beweegruimtes en – het allerbelangrijkste over het gebruik van de basisinventarislijst.

Zo wordt er in het document gesteld dat het een vereiste is dat de gebruikers van de inrichting betrokken worden in het maken van beslissingen vanuit de basisinventarislijst, iets wat wij volledig beamen. Verder wordt – in vergelijking met de oude lijsten – duidelijker gemaakt dat het hier gaat om een document dat als doel heeft te ondersteunen in keuzes voor een goede inrichting van gymnastieklokalen en sporthallen/-zalen voor bewegingsonderwijs. Het is dus hopelijk duidelijker dat het hier niet gaat om een eis of een verplichte inventaris, en dat het zich alleen richt op het bewegingsonderwijs, en niet op alle gebruikers.

Flexibel document

Een tweede, zeer grote verbetering is wat ons betreft de flexibiliteit van het document. Er wordt aangegeven dat een goede basisinventarislijst flexibel dient te zijn en met de tijd mee moet kunnen gaan. Dit uit zich onder andere in het feit dat we nu te maken hebben met de versie van maart 2018. Als er op- of aanmerkingen uit de branche blijken te komen, wanneer er wetten veranderen of wanneer er discussie ontstaat, is het heel goed mogelijk dat er een nieuwe versie voor in de plaats komt. Door dit aan te geven wordt duidelijk dat dit een levend document is, en geen standaard lijst; iets wat wij zeer toejuichen.

Plaats voor vernieuwing

Tot slot is er in de lijst zelf plek gekomen voor vernieuwende toestellen en wordt ook daar duidelijk aangegeven dat dit naar invulling van de gebruikers kan worden aangeschaft.

De risico’s van de nieuwe basisinventarislijst

Ondanks al die goede verbeteringen ten opzichte van de oude lijst, zijn wij van Het Nieuwe Gymmen (nog) niet tevreden. De vraag is overigens of we dat ooit zullen worden over een basisinventarislijst. De eerste reden daarvoor is heel simpel: wij geloven niet zo in een basisinventaris. Natuurlijk is het handig om te weten hoeveel het inrichten van een nieuwe accommodatie ongeveer gaat kosten, maar of er nou een (traditioneel) klimrek, een klimwand of een andere kliminstallatie (bijvoorbeeld [kju:b]) in een gymzaal komt te staan, dat is toch vooral aan de gebruikers. Wie komen er in de accommodatie, waar is de accommodatie voor bedoeld?

De basisinventarislijst geeft wel aan dat het als handvat gebruikt kan worden, maar geeft nog steeds heel specifieke aantallen aan. Zo staat er in de lijst dat er naar eigen invulling steuntoestellen kunnen worden aangeschaft. Waarom dan nog apart daarvan aangeven dat er twee springkasten in de basisinventaris horen? Niet nodig, als je het ons vraagt. Afhankelijk van de (mede-)gebruiker die in de accommodatie zal komen, kunnen dat net zo goed freerun-elementen zijn. Grote kans dat die nog goedkoper zijn ook.

Een basisinventarislijst kan een handvat zijn, maar het zorgt ook voor een beperkt kader. Het woord impliceert dat het hier om een minimum gaat: ‘dit is in elk geval nodig, dit is de basis’. Maar in plaats van de traditionele toestellen kun je bij het inrichten van een beweegruimte nog aan zoveel andere dingen denken. Theatertechniek, interactieve projectie, led-vloeren, moderne toestellen, freerun-opstellingen, flexibele inrichting, er zijn zoveel meer mogelijkheden dan wat er in de basisinventarislijst is opgenomen. Wij zijn bang dat mensen door deze lijst alsnog snel voor de gebaande paden zullen kiezen, zonder echt zelf na te denken over wat er in hun accommodatie nodig of mogelijk is.

Bekijk de basisinventarislijst hier:

Download de pdf van de basisinventarislijst.

Vertel ons wat je vindt!

Wat vind jij van het nieuwe document? Deel je mening met ons via de reacties of op onze Facebookpagina.

Bronnen

[1] https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=5591&m=1449495112&action=file.download

Comments 1

  1. Pingback: Waarom zien alle gymzalen er nog steeds hetzelfde uit? - Het Nieuwe Gymmen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *