De kostendekkendheid van sportaccommodaties is schrikbarend laag. Wat kunnen we daar aan doen?

Het Nieuwe GymmenAchtergrond Leave a Comment

De kostendekkendheid van sportaccommodaties is schrikbarend laag. Gemeenten schatten deze gemiddeld tussen de 30 en 50 procent. Oftewel: het exploitatieplaatje klopt niet, want er wordt per gymzaal, sporthal of sportzaal (veel) meer uitgegeven dan dat er binnenkomt. Dat blijkt uit een onderzoek van het Mulier Instituut.

Geschatte kostendekkendheid van sportaccommodaties.

In bovenstaande figuur kun je zien dat het voor alle type accommodaties slecht gesteld is met de kostendekkendheid, maar als Het Nieuwe Gymmen zijn wij vooral geïnteresseerd in de binnensportaccommodaties. Daarvoor geldt dat meer dan de helft van de sporthallen, sportzalen en gymzalen een kostendekkendheid heeft van minder dan 40%. Dat betekent kort door de bocht dat gemeenten een heleboel geld weggooien. Geld dat ook besteed had kunnen worden aan ‘de sport zelf’, zoals de onderzoekers Björn Schadenberg & Peter van Eldert stellen.

Daarnaast hebben veel gemeenten geen duidelijk streefpercentage voor de kostendekkendheid van hun accommodaties. Voor de gemeentes die dat wel hebben, geldt dat voor circa de helft van de sportzalen en sporthallen de huidige kostendekkendheid lager is dan gewenst.

Bij meer dan 40% van de gymzalen, sportzalen en sporthallen is de kostendekkendheid lager dan waar naar wordt gestreefd.
Energiebesparing

In de afgelopen jaren hebben sommige gemeenten al enkele maatregelen genomen om de exploitatietekorten tegen te gaan. Energiebesparing geldt voor binnensportaccommodaties als meest toegepaste oplossing. Veel binnensportaccommodaties zijn niet duurzaam; de verwarming of verlichting blijft vaak aanstaan terwijl er niemand in de zaal aanwezig is. Dat kan natuurlijk ook anders! Met beweegsensoren bijvoorbeeld. Zo’n sensor registreert wanneer er mensen in zaal zijn, en verlicht en verwarmt alleen op die momenten. Zodra de zaal leeg is, gaan de lichten en verwarmingen automatisch uit.

In binnensportaccommodaties worden ‘energiebesparing’ en ‘inzetten op multifunctioneel gebruik’ het meest toegepast als maatregelen om exploitatietekorten terug te dringen.
Multifunctioneel

Maar er zijn nog meer manieren om exploitatietekorten te dichten, zoals het multifunctioneel inrichten van een accommodatie. Waarom? Omdat er dan meer mogelijkheden zijn om die zaal te verhuren. Wanneer een zaal geschikt is voor zowel volleybal als voor judo, dan kan zowel de volleybalclub als de judovereniging er gebruik van maken. Daarnaast is het van groot belang om te kijken naar wie de toekomstige gebruikers precies zullen zijn. Richt een gymzaal niet zomaar in volgens de ‘standaarden’, maar richt hem in ‘op maat’.

De Nieuwe Gymzaal

In het afgelopen jaar hebben wij met Het Nieuwe Gymmen, Scherp Advies, Topos Architecten en InFit Beweegconcepten hard gewerkt aan een gymzaal waarvan wij geloven dat het de oplossing kan zijn voor het exploitatieprobleem: De Nieuwe Gymzaal. De gymzaal is duurzaam en multifunctioneel. Hij kent geen standaarden, want we maken hem altijd ‘op maat’. Daarnaast is er in De Nieuwe Gymzaal veel meer beweegruimte dan in een traditionele gymzaal.

Impressie van De Nieuwe Gymzaal.
Benieuwd?

Neem een kijkje op www.denieuwegymzaal.nl en neem contact met ons op!

e: info@hetnieuwegymmen.nl
t: 06 41 28 62 43

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *