Waarom geven we nog les in gymzalen? Waarom bestaan ze überhaupt nog?

Het Nieuwe GymmenAchtergrond, Innovatie 1 Comment

Het sportlandschap is in de afgelopen jaren flink veranderd. Zogenaamde ‘anders-georganiseerde’ sport (sport buiten verenigingen om, zoals fitness, crossfit, padel etc.) heeft flink aan terrein gewonnen, terwijl georganiseerde sportdeelname achterblijft.

Deze verandering zet zich ook door naar de accommodaties waarin sport wordt bedreven. Georganiseerde sport vindt veelal plaats in ‘georganiseerde accommodaties’ (sporthallen, gymzalen, sportvelden), die vaak worden beheerd door een gemeente. Anders-georganiseerde sport vindt veel vaker plaats bij commerciële partijen in heel ander soort accommodaties, denk bijvoorbeeld aan sportscholen, padelbanen, boulderhallen, loodsen of parken.

Padel is sinds enkele jaren zeer populair.
In parken, bij mensen thuis of in speciale yogascholen wordt veel aan yoga gedaan.

Dat betekent dus ook iets voor de ‘ouderwetse gymzaal’. De belangrijkste groep medegebruikers van deze accommodatie, de traditionele binnensportvereniging, is in veel gevallen vertrokken. Naast enkele recreatieve ‘clubjes’ in minder of niet georganiseerde verbanden, maakt eigenlijk alleen het (voornamelijk primaire) onderwijs nog gebruik van gymzalen.

Sluiten we dan nog wel aan bij de huidige belevings- en bewegingswereld van kinderen/jongeren?

Het antwoord is eenvoudig: nee, de inrichting van gymzalen sluit in heel veel gevallen niet meer aan bij de beleefwereld van kinderen. Wij komen veel over de vloer bij verschillende gemeenten en merken dat er vaak geen duidelijk beeld heerst van wat er allemaal mogelijk is op het gebied van inrichten. Er zijn veel innovatieve inrichtingsconcepten, moderne beweegruimtes en vernieuwende toestellen (waarvan je er veel op onze website kunt vinden), maar toch wordt er vaak gekozen voor een traditionele inrichting, gebaseerd op KVLO-normen of (de sterk verouderde) Londo-normen.

Waarom blijven we dan toch in de gymzaal?

Ook die vraag is eenvoudig te beantwoorden. Allereerst: ze staan er. En in flink grote getalen, trouwens: ongeveer 4500. Deel dat door het aantal gemeenten in Nederland (324), dan krijg je een gemiddelde van 13 gymzalen per gemeente. Maar dat is natuurlijk nog geen reden om ze ook maar allemaal te laten staan. Dus wat nog meer?

Een gymzaal is er in eerste instantie voor het aanbieden van bewegingsonderwijs. We willen kinderen (zeker in het primair onderwijs*) ‘leren’ bewegen. Net zoals bij alle andere schoolvakken gebeurt dat met doorlopende leerlijnen, gedifferentieerd en in een logische volgorde. Juist daarvoor is een gymzaal geschikt, omdat die speciaal wordt ingericht om alle leerlijnen van het bewegingsonderwijs aan te bieden. Balanceren, klimmen, zwaaien, over de kop gaan, springen, hardlopen, mikken, jongleren, doelspelen, tikspelen, stoeispelen en bewegen op muziek kun je allemaal doen in één enkele gymzaal, door allerlei verschillende bewegingsactiviteiten. Bovendien kun je veel van die activiteiten tegelijkertijd en gedifferentieerd aanbieden door de zaal op te delen in drieën of vieren.

En daarom gymmen we nog steeds (ook) in gymzalen.

Maar die gymzalen zijn in veel gevallen wel aan een grondige vernieuwing toe. En dat is precies ons stokpaardje: laat de inrichting van gymzalen aansluiten bij de moderne maatschappij. Dat begint met het loslaten van bestaande conventies en gedachten over ‘wat hoort’. Het is namelijk niet voor niets dat veel gebruikers vertrekken uit gymzalen en ergens anders gaan sporten.
(Lees hier of hier meer over onze oplossingen voor die exploitatietekorten)

Een goede vakdocent kan ook in een oude, traditionele gymzaal een goede gymles geven. Het gaat ons dus ook niet om betere gymlessen of gymdocenten, maar om betere gymzalen. Of eigenlijk: om betere beweegruimtes, waarin ook weer sportverenigingen en anders-georganiseerde sporten terecht kunnen.

Meer lezen?

We schrijven vaker artikelen over het modern inrichten van beweegruimtes. Lees hieronder enkele andere artikelen:

  1. De basis voor een leven lang bewegen.
  2. Alleen ‘meer gymles’ gaat het beweegprobleem niet oplossen. Wat wel?
  3. Wat is de invloed van inrichting en materiaal op bewegingsonderwijs?
  4. De wereld verandert, maar beweegruimtes veranderen niet mee.
Meer weten?

Het Nieuwe Gymmen wil de inrichting van sportaccommodaties veranderen en kijkt graag hoe het óók kan. We hebben jarenlange ervaring in de branche en denken graag met je mee bij het inrichten van jouw gymzaal, sportzaal, sporthal of andere overdekte sportaccommodatie. Neem contact op via info@hetnieuwegymmen.nl.

Comments 1

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *