Het Nieuwe Gymmen als inspiratiebron voor de moderne gymzaal

scherpAchtergrond Leave a Comment

Dit artikel over Het Nieuwe Gymmen verscheen eerder dit jaar op Sport Knowhow XL en werd geschreven door Thomas van Zijl.

Het beweegonderwijs is veranderd, de gebruikers zijn veranderd, maar de gymzaal ziet er – een paar kleine aanpassingen daargelaten – nog precies zo uit als vijfentwintig jaar geleden. Via platform Het Nieuwe Gymmen wil Pim Scherpenzeel gemeenten en scholen verleiden tot andere keuzes die beter passen bij deze tijd. “In Nederland denken we soms ten onrechte dat we voorop lopen. We doen er goed aan om beter om ons heen te kijken.” 

XL15-6-HetNieuweGymmen_foto1 copyPim Scherpenzeel werkte jarenlang voor een van de drie grote in Nederland actieve inrichters van gymzalen. Een jaar of zes geleden begon hij voor zichzelf omdat hij uit een vicieuze cirkel wilde breken. “Veel keus hebben klanten niet. Vraag en aanbod hielden en houden elkaar in stand. Ik laat op mijn eigen manier zien dat er meer is.”

Macht der gewoonte
De materialen en toestellen die te zien zijn op de site van Het Nieuwe Gymmen moeten met name gemeenteambtenaren overtuigen van een andere keus. Een flinke kluif, schat Scherpenzeel in. “Het zijn mensen die gemeenschapsgeld uitgeven. Ik snap dat ze risicomijdend zijn, gemakkelijk kunnen kiezen voor wat ze al jaren doen, of voor wat ze bij de buurman hebben gezien. En toch kan het anders.”

Turnbanken, klimrekken, touwen en een bok, het zijn stuk voor stuk toestellen die nog altijd prijken op de basisinventarislijst

Iedereen die ooit een gymzaal van binnen heeft gezien heeft dezelfde associaties: turnbanken, klimrekken, touwen en een bok. Het zijn stuk voor stuk toestellen die nog altijd prijken op de basisinventarislijst. Die lijst is onlangs na jarenlange radiostilte gereviseerd door de KVLO, de belangenbehartiger van gymdocenten.

Meer dynamiek
In de ogen van Scherpenzeel heeft dat niet voldoende geleid tot modernisering, maar toch is hij per saldo niet ontevreden. Als belangrijkste pluspunt beschouwt hij dat de opstellers van de lijst zelf constateren dat het document ‘dynamisch’ is en voortdurend aan verandering onderhevig kan zijn. Grote uitdaging is nu om daar genoeg mensen in mee te krijgen.

“Het probleem bij iedere lijst of norm die wordt vastgesteld is dat die wordt opgevat als de wet. Mensen durven er niet van af te wijken.” Een ander risico is dat mensen dat wat als basis wordt gepresenteerd gaan zien als een maximum. “Een gymleraar die meer wil dan wat er op de lijst staat wordt al snel gezien als iemand die zeurt, terwijl het woord ‘basis’ er niet voor niets in staat.”

De nieuwe gymzaal
De ideale gymzaal bestaat niet, er is in ieder geval geen vaste vorm voor. Scherpenzeel pleit niet voor een radicaal andere inventaris, maar wel voor een totaal andere benadering. De locatie en de gebruikers zouden het uitgangspunt moeten zijn, niet een vooraf opgestelde standaard. Op dit moment worden er nauwelijks nog gymzalen uitsluitend gebruikt voor de gymles; de judo- yoga-, en volleybalclub maken er ook gebruik van. Laat die gebruikers van elkaar profiteren.

Steeds meer jonge gymleraren en combinatiefunctionarissen vragen om nieuwe materialen en andere toestellen

“Als ik judomatten zie die in het materiaalhok aan de ketting liggen omdat ze eigendom zijn van en exclusief gebruikt mogen worden door de judovereniging staan de tranen in mijn ogen. Stoeien kan net zo goed onderdeel zijn van de gymles, dus waarom dat materiaal niet breder inzetten?” Scherpenzeel heeft wel het gevoel dat hij het tij langzaam mee krijgt. Steeds meer jonge gymleraren en combinatiefunctionarissen vragen om nieuwe materialen en andere toestellen.

Nieuwe gymgeneratie
Deze nieuwe generatie, maar ook gemeenteambtenaren en leraren die al langer in het vak meedraaien, kunnen hun hart ophalen bij Het Nieuwe Gymmen. Scherpenzeel struint wekelijks het internet af op zoek naar innovaties. Op de site vermeldt hij vervolgens de verkoopinformatie van de fabrikant en wat hij er zelf van vindt. De laatste stap in deze drietrapsraket zijn de reviews van gebruikers.

XL15-6-HetNieuweGymmen_foto3Daar kan Het Nieuwe Gymmen er altijd meer van gebruiken. Een verdienmodel zit er niet achter het platform. Scherpenzeel krijgt bijvoorbeeld geen commissie als er daadwerkelijk een toestel wordt verkocht. Hij verdient zijn geld onder andere als volleybaltrainer en adviseur. “Dit doe ik puur omdat ik geloof in verandering en omdat ik zowel gemeenten en gymleraren als de grote inrichters van gymzalen wil aanzetten tot innovatie. Het goede nieuws is dat er de laatste jaren echt beweging in komt, al is er nog een lange weg te gaan.”

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *